Menu:

Adres


Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego

  • ul. Jana Pawła II 26
    37-500 Jarosław
    tel. (16) 624 20 90


Publiczne Gimnazjum Nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego
w  JarosławiuSTATUT SZKOŁY
Jarosław - 1 września 2015 rokuStatut Szkoły.

Program wychowawczy.

Program profilaktyki.

Ceremoniał szkolny.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego.

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu.